Zgodnie z nowym rozporządzeniem Kuratorium Oświaty, w imieniu Pani Dyrektor prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji na zajęcia do poszczególnych pracowni i kół Młodzieżowego Domu Kultury w Stargardzie na rok szkolny 2017/2018. Dotychczas zapisy odbywały się we wrześniu każdego roku – tym razem całe postępowanie rekrutacyjne rozpocznie się już w kwietniu.

Ważniejsze terminy:

18.04 – Publikacja deklaracji dot. kontynuowania uczestnictwa w zajęciach na stronie internetowej placówki
18.04-06.05 – Składanie deklaracji o kontynuowaniu uczestnictwa w zajęciach przez uczestników placówki
8.05-12.05 – Weryfikacja deklaracji (prace komisji rekrutacyjnej – obliczenie liczby wolnych miejsc)
15.05  – Publikacja wniosków o przyjęcie na zajęcia na rok szkolny 2017/2018 na stronie internetowej placówki
22.05-31.05 – Składanie przez rodziców wniosków (wraz z załącznikami) o przyjęcie na zajęcia na wolne miejsca
5.06-09.06 – Posiedzenia komisji rekrutacyjnej – pierwszy etap rekrutacji. Weryfikacja wniosków i oświadczeń złożonych przez rodziców
14.06 – Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Podanie liczby wolnych miejsc w pracowniach.
21.08-25.08 – Ogłoszenie rekrutacji uzupełniającej – składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie na zajęcia wraz z załącznikami.

28.08-30.08 – Posiedzenia komisji rekrutacyjnej – drugi etap rekrutacji na wolne miejsca.

31.08 – Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych na wolne miejsca.

Oczywiście nasze formularze zostaną do tego dostosowane. Proszę tylko pilnować terminów.

Rafał Dziemianko